Politică de confidențialitate

CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA MEDICILOR DE FAMILIE CONSTANTA, cu sediul în B-dul. Alexandru Lapusneanu nr. 108, Bl L2, Sc A, parter, ap 3, Constanta, jud. Constanța, înregistrată la in registrul asociatiilor si fundatiilor cu nr .25 din 17.03.2009,prin incheierea la Dosar 80/J din 17.03.2009 a Judecatoriei Constanta sectia Civila, nr inregistrare fiscală (CIF) 25450744 în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal -furnizate de dumneavoastră sau colectate anterior din surse publice -în următoarele scopuri:

a) informarea dumneavoastră cu privire la acțiunile pe care le întreprindem în sprijinul instruiriișiperfecționării profesionale a medicilor de familie din România. Temeiul acestei prelucrări este interesul nostru legitim de a promova și apăra valorile si interesele profesionale în domeniul medicinei de familie.

Dacă nu mai doriți să primiți aceste informări, aveți dreptul să vă opuneți și/sau să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale din baza noastră de date, prin simpla trimitere a unui email în acest sens către amftomisct@yahoo.com

b)participarea dumneavoastră la acțiunile menționate la litera a). Temeiul acestei prelucrări esteexecutarea contractului de participare la acțiunile la care v-ați înscris prin completarea integrală a formularului de înscriere de pe site-ul https://conferinta-amf.formaremedicala.ro/.

Datele personale pe care le deținem sunt: numele, prenumele, adresa de email, telefonul, specialitatea,gradul profesional, codul CUIM (Codul Unic de Identificare al Medicului), locul de muncă, Codul Unic de Înregistrare (CUI), Codul Numeric Personal (CNP) și localitatea. Precizăm în cele ce urmează destinația datelor cu caracter personal prelucrate de către operatorul AMF CONSTANTA:

A. Conform Deciziei nr. 12/2018 a CMR, care a intrat în vigoare la data de 21.08.2018, la art.11 pct.C, se stipulează faptul că furnizorii de Educație Medicală Continuă au obligația: ”Să trimită la CMR numai lista participanților prezenți la manifestarea științifică, în format electronic, listă ce va conține numele, prenumele, specialitatea, gradul profesional/didactic și codul unic de identificare al medicului (CUIM –codul format din șase cifre de pe certificatul de membru al CMR)”. Refuzul dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal prevăzute în legislația în vigoare determină imposibilitatea acumulării creditelor de educație medicală continuă pentru manifestarea științifică la care ați participat.

B. Conform Codului fiscal, suntem obligați să emitem facturi pentru fiecare plată efectuată în contul AMF CONSTANTA:”Emiterea facturilor către fiecare beneficiar este obligatorie pentru toate livrările de bunuri sau prestările de servicii, aşa cum se prevede la ART. 319 alin. (6) lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu excepţia următoarelor situaţii, prezentate la alin. (10):

Livrări de bunuri/prestări de servicii către populaţie, pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale;

-Livrări de bunuri/prestări de servicii către persoane neimpozabile, pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate, precum bilete de călătorie sau abonamente, bilete la spectacole, muzee, târguri etc;

-Livrări de bunuri/prestări de servicii către persoane neimpozabile care, prin naturalor, nu permit identificarea beneficiarului, precum livrările de bunuri prin automatele comerciale, servicii de parcări auto a căror încasare se efectuează prin automatele comerciale, servicii de reîncărcare electronică a cartelelor Telefonice preplătite.

Pentru emiterea facturilor, vă rugăm să completați datele dvs. fiscalejuridice = CUI, locul de muncăși localitatea societății/firmei (în cazul persoanelorjuridice) sau datele dvs. personale = CNP și localitatea (în cazul pesoanelor fizice).

C. Prin participarea și prezența dvs. la evenimentele organizate de AMF CONSTANTA, prin accesul dvs. în spațiile alocate evenimentului nostru, în calitate de participant sau lector,vă dați acordul libersă fiți fotografiat și/sau filmat pe durata evenimentului, respectiv ca datele dvs. personale (imaginea) să fie surprinse în fotografiile/filmările realizate de AMF CONSTANTA. Ulterioranumite momente din cadrul evenimentelor, montaje foto și/sau video, vor fi publicate pe site-ul și pe paginile de social media ale asociației. Menționăm cădatele dumneavoastră personale nu sunt transferate în afara UE sau SEE și sunt păstrate până vă manifestați voința de a le șterge din baza de date,dar nu mai puțin de 5 ani de la ultima participare. Suplimentar, în conformitate și în condițiile stabilite de Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016,beneficiați și de următoarele drepturi în privința datelor dumneavoastră personale deținute de AMF CONSTANTA:

·dreptul de acces și de rectificare,

·dreptul la restricționarea prelucrării,

·dreptul la portabilitatea datelor și

·dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Pentru orice întrebări sau lămuriri referitoare la prelucrarea de către AMF CONSTANTA a datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați la amftomisct@yahoo.com.

 


Sponsori